top of page

European Zonal Women’s Team

Het European Zonal Women's Team (EZWT) is een team van hooggeplaatste pastorale leiders, die allen momenteel werkzaam zijn in vrouwenteams in elk van onze gemeenschappen. Ze worden aangesteld door de Zonale Council van Coordinatoren (EZC) om samen de Heer te zoeken, elkaar te ondersteunen en hun kennis te delen bij de zorg voor onze zusters. Ze werken ook aan zonale vrouwenevenementen en bespreken kwesties die belangrijk zijn voor vrouwen in de hele zone. Maité vertegenwoordigde ons, hier volgt haar verslag van de bijeenkomst. (nvdr)

Van 1 tot 4 maart was ik in Schotland als vertegenwoordiger van het women’s team voor onze gemeenschap, om er deel te nemen aan een bijeenkomst van het Europese 'Zonal Women’s team'. Het heeft voor mij een beetje geduurd voor ik thuis was in de vele afkortingen die het Zwaard van de Geest gebruikt :).

Voor mij was het de derde keer dat ik deelnam aan het EZWT, en ik begin er thuis te komen en vertrouwd te raken met de zussen die er deel van maken.

Het team ziet er als volgt uit:

Van links naar rechts: Mary Teresa Jackson (EZWT moderator, Community of the Risen Christ, Glasgow), Paola Turner (Antioch, Londen), Elaine Mc Gill (Community of the Risen Christ, Glasgow), Florence Irvine (Charis, Belfast), Petra Pourie (Brot des Lebens, München), Ula Gzyl (City On a Hill, Polen), Maïté Van Overloop (Jeruzalem, België), Ciara Mahoney (Nazareth, Dublin)

Vooraan: Clare Bick (Vertegenwoordiger EZWT in internationale Women’s Team, Antioch, Londen)

Niet op de foto: Mary Shields (secretaresse EZWT, Community of the Risen Christ, Glasgow)

We zijn dus met 10 zussen en de plaats van samenkomst verschilt van jaar tot jaar. Dit jaar waren we te gast bij (en werden we goed verzorgd door) onze Schotse zussen.

We beginnen deze tijd samen vrijdagavond na de maaltijd meestal met een video waarin de president voor onze regio ons welkom heet, David Quintana – Q – gaf ons een update van het voorbije jaar en een paar werkpunten.

Nadien was ikzelf aan de beurt met een update over de Bethany Associatie waarvan ik deel uitmaak . Het was wel spannend voor mij om dit in het Engels te doen.

Rond 20u30 rondden we af en konden we een tijd samen doorbrengen en onze banden versterken.

Zaterdag is meestal een gevulde dag.

Om 8 uur tijd voor het (Schots) ontbijt. Lekker! Nadien volgde een gebedstijd.

Daarna volgden telkens sessies voorbereid door verschillende zussen van het team.

Een sessie ging over “wat is er voorhanden aan specifiek materiaal voor retraites die meer vrouw gerelateerd zijn?”, we hebben ook een lange sessie besteed aan pastorale zorg en daarna gekeken wat de initiatieven zijn op korte en langere termijn i.v.m. vorming van nieuwe leiders, en wat voor materiaal er is of zou moeten ontwikkeld worden voor vrouwen die in leiding staan.

Verder was er in de late namiddag een sessie over Kairos waarin Christiane Lewerentz die werkzaam is in Kairos het een en ander kwam toelichten over de aankomende events en we ook vragen konden stellen.

Om 18u vierden we de Dag Des Heren, vervoegd door een aantal leden van het women’s team van de gemeenschap The Risen Christ.

Voor de maaltijd heeft Angela Colella gedeeld over het community Building Team, waarin het gaat over alle nieuwe groepen of gemeenschappen die in contact zijn met het Zwaard van de Geest. Het is altijd aanmoedigend te zien waar en hoe de Heer mensen roept om deel uit te maken van Zijn Rijk en er vorm aan te geven.

Na de maaltijd werden we vergast op leuk entertainment van allerlei raad-en-doe spelletjes !

Zondag na het ontbijt was er een meeting over outside women’s leaders o.l.v. Clare Bick.

Waarna we samen naar de mis gingen waarin een priester uit Malta voorging en een inspireerde homilie gaf.

Om 13 uur lunch en afwas. Daar we in een privé huis waren hadden we ook een dienstrooster zoals tafel dekken, ontbijt, sla maken vieruurtje voorzien, enzovoorts. Dit versterkte de zusterband zeker en er werd altijd gelachen.

Dan hadden we vrij tot 4 uur, sommigen bezochten het dorpje of maakten een wandeling in de mooie omgeving, Schotland is daar werkelijk mooi!

Nadien volgde een sessie met als thema ‘de aankomende conferenties voor vrouwen en internationaal nieuws’.

Gevolgd door een forum over mentoring en supervisie in de gemeenschappen. Voor deze sessie hadden we al huiswerk gekregen, ook sommige van de andere onderwerpen vroegen een zekere voorbereiding.

Na de maaltijd hadden we alweer de laatste sessie van deze dag met de evaluatie van onze bijeenkomst en het bespreken welke items we volgend jaar graag aan bod zouden laten komen.

We besloten de dag nadien met een lekker glaasje wijn en een avondgebed.

Maandag, kamers opruimen, valiezen pakken, ontbijt.

Voor de laatste voormiddag werden we door Clare getrakteerd op een verzorgde meditatie met tijd om bij de Heer te zijn en nadien voor elkaar te bidden. Altijd een hoogtepunt voor mij.

Hierna is het met weemoed afscheid nemen en hopen en bidden dat iedereen goed, zonder teveel vertragingen, veilig thuiskomt.

Ik kwam thuis met een dankbaar hart naar de Heer toe, te mogen deel uitmaken van Zijn volk, te zien waar Hij dingen beweegt, voor zoveel aanmoediging, hernieuwde visie en zusterliefde…

No tags yet.
bottom of page