top of page

European Zonal Council

De Europese Zonale Council (EZC) vond plaats van 20 februari tot en met 3 maart 2019 in Polen. De EZC verenigt de senior coördinatoren en regionale coördinatoren.

Van links naar rechts, Ralf Pourie (SC Brot des Lebens, München), David Quintana (Servants of the Word), Tony Laureys (regionale president), Stevie Mc Gill (SC gemeenschap van the Risen Christ, Glasgow) Doug Smith (SC Charis , Belfast), Brendan Lynch (SC Nazareth, Dublin), Andy Pettman (de rol aan het overnemen van Zonale President, Antioch, Londen), Paul Jordan (Kairos Director en SC Jeruzalem, België), Des Dick (onze Europese vertegenwoordiger in de International Excom, Charis, Belfast), Andrzej Golik en Chris Markowicz (City on a Hill, Bielsko). Anton Colella, hoofd van het Community Building Team, was slechts een deel van de tijd aanwezig.

Een paar hoogtepunten: - Momenteel hebben we slechts drie Zwaard van de Geest gemeenschappen op het Europese continent. Over een paar jaar zouden we dat gemakkelijk kunnen verdubbelen. We hebben al enige jaren contact met een gemeenschap in Gdansk en in februari besloten ze formeel om het vormingstraject te beginnen om een Zwaard van de Geest-gemeenschap te worden. We hebben drie andere gemeenschappen in Polen waarmee we regelmatig contact hebben. De gemeenschap in Bari, Italië, heeft onlangs 14 mensen gestuurd om de Antioch Community in Londen te bezoeken. Onze relaties met de groeperingen in Wenen gaan door. Sinds Kerstmis is er een nieuwe groep in Malta die ook erg geïnteresseerd is om ons te leren kennen. De Heer is duidelijk aan het werk. Dit is het waard om voor te bidden!

- De broers en zussen uit Bielsko willen alle Europese leden uitnodigen voor een zomerconferentie in Ustron, Polen, van 1 tot 8 augustus 2020. Gezien de omvang van ons werk in Polen is dit een uitgelezen kans. We moedigen zoveel mogelijk mensen aan om deel te nemen. Johannes Hartl uit Augsburg zal de eerste dagen spreken en daarna zullen we een aangepast PTI-programma aanbieden. Dit jaar vindt onze zomerconferentie plaats in Lambach, Duitsland, waar een aantal van onze leden van Jeruzalem aanwezig zullen zijn.

Spirituele aanvoelens en profetieën: - We werden herinnerd aan onze fundamentele profetieën, om niet te vergeten hoe de Heer ons geroepen heeft om een ​​"bullwark", bolwerk, te zijn in tijden als deze. We moeten onze ogen gericht houden op de basis van onze fundamenten: heiligheid, dienstbaarheid, liefde voor de broeders en zusters en de Heer zal het bouwwerk doen.

- Aanvoelen dat onder onze voeten de geologische platen van de aarde verschuiven, er is een oorlogsvoering die we niet kunnen begrijpen of zien. We zijn geroepen om ons leven te leven als een levende offergave, het leven van het koninkrijk van God dag na dag uit te leven, en om anderen daartoe uit te nodigen.

- Aanvoelen dat de Heer ons zwaard van onderscheidingsvermogen voor deze tijden wil aanscherpen, zodat we de tekenen van deze tijd kunnen begrijpen en de leugens van de vijand doorsnijden. Wij zijn lege vaten, moge Hij ons vullen met Zijn kracht opdat Zijn glorie gemanifesteerd zou kunnen worden.

No tags yet.
bottom of page