top of page

Zonal Youth Committee Meeting: Building something that will last


Van duizenden meters boven de diepblauwe oceaan, keek ik door het kleine raam van het vliegtuig en staarde naar de prachtige hemel, met zijn grillige wolken die verstoppertje leken te spelen met de zon. Het was als betoverende, fluisterende woorden van vrede en troost. "De hemelen verklaren de heerlijkheid van God; de hemelen verkondigen het werk van zijn handen"(Psalm 19: 1). Dit Bijbelvers resoneerde in mijn hart terwijl ik aan het kijken was naar het landschap. Alles om ons heen spreekt echt over Gods glorie en majesteit. God heeft "iets gebouwd dat zal standhouden" Om ons de hele tijd te herinneren aan zijn grote liefde. In dat vliegtuig op een middag op mijn terugweg naar België vanuit Polen, herinnerde ik me een citaat uit de presentatie van Paul Jordan tijdens de Zonal Youth Committee Meeting: "Ik denk dat als ik zou beschrijven wat we proberen te doen, de beste beschrijving is dat we iets bouwen dat stand zal houden (Steve Clark, 2019)." Toen besefte ik: "iets bouwen dat zal standhouden" is altijd Gods missie geweest, en Hij heeft een ieder van ons geroepen om te reageren naar deze oproep.

De Zonal Youth Committee Meeting 2019, een bijeenkomst van jeugdleiders uit heel Europa, werd georganiseerd door City on a Hill in Bielsko-Biala, Polen. Het was een tijd van delen, bemoediging en training. Ik kan me nog levendig herinneren hoe mijn hart bonsde van opwinding toen Jeroen me vroeg of ik bereid was om naar Polen te gaan voor deze bijeenkomst. Hoewel het in het begin niet erg duidelijk was wat er van me verwacht zou worden, was ik opgetogen over de gedachte mensen uit andere gemeenschappen van het Zwaard van Geest te ontmoeten, vooral degenen die betrokken zijn bij jeugdwerk in hun lokale gemeenschap. Ik heb de afgelopen jaren als jeugdwerker in onze gemeenschap op de Filippijnen gediend en het faciliteren van jongeren om de Heer te ontmoeten heeft grote invloed gehad op mijn eigen christelijke groei. Daarom ben ik oprecht dankbaar voor de gelegenheid om opnieuw betrokken te zijn bij het dienen van onze jongeren in de gemeenschap van Jeruzalem in België. Met deze nieuwe dienst weet ik dat het bijwonen van trainingen mijn perspectief verruimt naarmate ik nieuwe inzichten krijg van anderen die met de jeugd werken in verschillende gemeenschappen in heel Europa.

We kwamen voor het eerst samen op 25 januari, waar we de gelegenheid hadden om deel te nemen aan de Harambee-bijeenkomst, de bijeenkomst van jongeren uit de gemeenschap City on a Hill. Ik was ontroerd door de gretigheid van deze jonge mensen om de Heer beter te leren kennen. Ik voelde meteen hun openheid en hun warmte toen ze ons verwelkomden. Na de Harambee-bijeenkomst hadden we wat sociale tijd samen en leerde ik de andere jeugdwerkers beter kennen, samen met wat er in hun omgeving gebeurt.

26 januari was onze voornaamste dag samen. Er waren 20 jeugdwerkers uit verschillende gemeenschappen uit heel Europa die de bijeenkomst van het Zonal Youth Committee bijwoonden, met name uit Leuven, Bielsko-Biala, Gdansk, Sosnowiec, Belfast, Dublin, Londen en Glasgow. We begonnen onze ontmoeting met een tijd van gebed en aanbidding. Vervolgens hebben we met elkaar gedeeld wat de Heer heeft gedaan met onze jonge mensen en de belangrijkste zegeningen die we de afgelopen jaren hebben gekregen in ons jeugdwerk. We namen ook de tijd om de uitdagingen te delen die we tegenkwamen in onze dienst. Het was echt een bemoedigende tijd en veel praktische wijsheid werd meegegeven. Nadien hadden we een sessie over pastorale doelen in jeugdwerk, gepresenteerd door Paul Jordan en Phil Morrison. We hebben gesproken over wat we proberen te bereiken in ons jeugdwerk en waar we deze doelen in actie zien. We werden verdeeld in groepen en we bespraken waarom bepaalde doelen belangrijk zijn voor ons jeugdwerk en wat de belangrijkste aspecten zijn bij het bouwen ervan. We hebben van elkaar geleerd en vervolgens ideeën ontwikkeld voor bepaalde onderwerpen zoals broederschap / zusterschap, missie, seksualiteit en wereldbeschouwing, en we bespraken hoe we deze kunnen we toepassen in ons jeugdwerk. Vervolgens hebben we de demografie van de jeugd in de komende jaren bekeken, waardoor ik besefte hoe belangrijk ons ​​werk met jongeren is bij het opbouwen van Gods koninkrijk. Ten slotte hadden we een sessie bedoeld voor de YES retreat, een weekend voor jongeren uit verschillende jeugdgroepen en bijbehorende outreaches van het Zwaard van de Geest. We bespraken nuttige onderwerpen / workshops en verzamelden suggesties voor het algemene thema en de sprekers voor de YES-retraite van dit jaar, die plaatsvindt op 25-27 oktober in het Ganaway Activity Centre in Millisle, Noord-Ierland. We beëindigden de Zonal Youth Meeting met de viering van de Dag des Heren. Toen hadden we een fijne fellowshiptijd als broers en zussen met onze onvergetelijke dansuitdaging op het ritme van Poolse muziek.

Ik geloof echt dat God iedereen roept om deel te nemen aan zijn missie om 'iets te bouwen dat standhoudt'. Er zijn echter verschillende keren dat ik aan mezelf twijfel en aan de roep die Hij mij heeft gegeven. "Wat als het niet werkt ... wat als ik het talent niet heb ... wat als ik niet goed genoeg ben?" Maar ik dank de Heer die me er voortdurend aan herinnert dat toen Hij zijn leven in ons blies, Hij creëerde eenieder van ons om te schijnen, om het verschil te maken, om onze stempel te drukken. En ik ben echt dankbaar dat we in deze missie niet alleen zijn. We hebben onze broeders en zusters in Christus die met ons reizen om iets te bouwen dat zal standhouden, bij het bouwen van Gods koninkrijk hier op aarde.

No tags yet.
bottom of page