top of page

Intercessie maart

° Wij danken de Heer voor onze retraite,en bidden dat onze roeping een nieuw elan mag krijgen.

° We bidden dat de Heer onze harten mag veranderen tijdens deze vasten.

° We bidden voor Pharos en Connect: dat veel jonge mensen daar de levende Heer mogen ontmoeten.

° Wij bidden dat de Vrede van de Heer over Congo mag komen.

No tags yet.
bottom of page