top of page

Intercessie Januari

Laten we deze maand samen bidden:

° opdat we in deze kersttijd de genade mogen ontvangen om met heel ons hart "JA" te zeggen aan de Heer en dat

onze ja een bron van liefde mag zijn.

° voor het vernieuwde jeugdteam: dat ze onze kinderen de liefde van Jezus mogen laten ervaren in onze

gemeenschap.

° voor Pharos en Connect: dat hun werk vrucht mag dragen dit jaar.

° voor Nick en Becky: voor een voorspoedige geboorte van het kindje dat ze verwachten over enkele weken.

° voor de situatie in Congo: dat gods vrede er mag neerdalen

° voor het volledige herstel van Myriam, voor Yvette die een chronische aandoening heeft, en voor de zieken onder ons.

No tags yet.
bottom of page