top of page

Intercessie December

Laten we deze maand samen bidden voor:

° Deze adventstijd: dat we ons omkeren naar God en ons opnieuw bekeren. Kneed ons zodat we worden naar Uw beeld en gelijkenis.

° Myriam die op 4 december geopereerd werd. Dat alles optimaal mag verlopen en dat ze vlug mag herstellen.

° Het onderricht over David: dat het vruchten mag dragen en weerklank mag vinden in ons hart. Dat het mag helpen om van de advent een wonderbare verwachtingsperiode te maken.

No tags yet.
bottom of page