Intercessie December

December 7, 2018

Laten we deze maand samen bidden voor:

 

° Deze adventstijd: dat we ons omkeren naar God en ons opnieuw bekeren. Kneed ons zodat we worden naar Uw beeld en gelijkenis.

 

° Myriam die op 4 december geopereerd werd. Dat alles optimaal mag verlopen en dat ze vlug mag herstellen.

 

° Het onderricht over David: dat het vruchten mag dragen en weerklank mag vinden in ons hart. Dat het mag helpen om van de advent een wonderbare verwachtingsperiode te maken.

 

Please reload