top of page

Haven (2) – Legacy

Niet alleen in België, maar in heel Europa worden momenteel young professionals outreaches (zoals Haven) opgestart.

Twee jaar geleden werd er ook beslist een conferentie te organiseren voor de jong werkenden uit Europa, om de verschillende outreaches samen te brengen en te luisteren naar God, samen te bidden en om ons te helpen om onze roeping te onderscheiden met betrekking tot onze gemeenschappen.


Het initiatief begon in de Verenigde Staten en intussen hebben we ook al 2 goede conferenties gehad in Europa. Hieronder is een foto van de laatste, met als gastsprekers Claire Bick en Anton.

In September zijn we ook samengekomen met een nieuw team om de roeping van de young professionals van onze regio te onderscheiden. Dit team kreeg de naam 'Legacy'.

We kwamen samen met Andy Pettman (de president van onze regio) en een team van 6 jonge mensen uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en België. We bespraken wat onze missie en roeping is, welke noden we hebben als young professionals en welke bijeenkomsten ons zouden kunnen helpen om onze roeping in het Zwaard van de Geest in Europa te ontdekken.


God is goed en we waren geïnspireerd en kwamen tot goede discussies. We hebben toen ook Kevin Coyle uit Glasgow verkozen om de groep van YP in onze regio te leiden en we werkten er aan een plan voor de komende jaren. Op een of andere manier kwam ik ook in de groep terecht en een van mijn hoofddoelen is om oog te hebben voor alle young professionals op het Europese continent :)


De bijeenkomst volgend jaar ziet er ook veelbelovend uit. We zullen 4 onderwerpen bekijken: onze identiteit en ons doel, Christenen in de wereld, Evangelisatie en hoop en dromen.


We vragen uw gebed voor ons in de zoektocht naar Gods visie voor het regionale werk van de young professionals. Gelieve ook te bidden voor Kevin Coyle, nu hij deze dienst opneemt en voor alle YP-groepen in Glasgow, Belfast, Bielsko, Londen en Dublin.


No tags yet.
bottom of page