top of page

Een blik op Kims visitatie


Op 15 oktober kwamen we met een 15-tal vrouwen samen bij Rein om Kims visitatie te vieren en te bidden voor Kim en haar baby.


Zoals gewoonlijk begonnen we de avond met een klein spel dat ons allemaal aan het lachen bracht. Erna gingen we verder met een tijd van lofprijzing, gevolgd door een interessant onderricht door Agnes over de drie vrouwen van Koning David. Agnes gaf ons een nieuw perspectief op de huwelijken van Michal, Betseba en Abigail.


Hierna deelde Kim over hoe zij en haar gezin de zwangerschap ervaren hebben. Mijn favoriete deel van de avond was toen Kim ons vertelde hoe zij en Sam voelden dat de Heer het verlangen in hun harten legde om een nieuw kindje te krijgen en hoe ze hiernaar luisterden en tot de Heilige Jozef baden om deze baby te mogen krijgen. Ze ervoeren de vrede van de Heer tijdens deze zwangerschap en hoorden ook de Heer zijn stem wanneer ze de naam van de baby kozen toen Joachim van school thuiskwam om te bevestigen wat de naam moest zijn, zonder dat hij wist dat dit de naam was die Sam en Kim reeds in gedachten hadden. Kim getuigde ook over hoe dit alles hen deed begrijpen dat hun kinderen eigenlijk van God zijn en dat ze enkel de 'stewards' zijn hier op aarde, met het doel hen te laten groeien in de wegen van de Heer.


Hierna namen we de tijd om over Kim en haar baby te bidden. De vrouwen baden en schreven later allemaal een woordje van aanmoediging of zegening op.

We eindigden de avond samen bij een hapje en een drankje.

Wat was het een gezegende tijd!


No tags yet.
bottom of page