top of page

Update van Pharos


Tot nu toe is Pharos dit jaar al heel gezegend geweest.

Veel mensen komen deelnemen en dit motiveert ons om nog meer van onszelf te investeren in missie. Veel studenten ervaren Pharos als een plaats waar ze open kunnen delen over hun leven en waar ze gewaardeerd en gerespecteerd worden door anderen.

We vragen jullie te bidden dat God ons mag gebruiken om zijn koninkrijk uit te breiden, dat studenten mogen zien en begrijpen hoeveel ze geliefd zijn door onze hemelse Vader en we vragen ook gebed voor ons team, dat we een goed evenwicht mogen vinden tussen Pharos en onze studies.

Bedankt voor jullie gebeden! Ze geven ons kracht en hebben duidelijk effect op onze bijeenkomsten.

No tags yet.
bottom of page