top of page

Visitatie Priscilla


Het is 29 augustus, het einde van een mooie zomer... het nieuwe schooljaar gluurt om de hoek. Wat een vreugde om nog net in de vakantie samen te komen met onze zussen van Jeruzalem, rond mama Priscilla en het baby'tje in haar buik! Wat doet het deugd elkaar terug te zien. Ook de mama van Priscilla, één van haar schoonzussen en twee vriendinnen zijn van de partij, een ware verrijking. We zijn te gast in bij Adriana die van haar huis een echte thuis heeft gemaakt, het belooft een gezellige avond te worden.


Naar goede gewoonte beginnen we met een spelletje om in de sfeer te komen. We vissen allemaal een letter uit een doos die ons mag inspireren om een wens, een gebed, een aanmoediging te formuleren voor Priscilla. Ze wordt overladen met bemoedigingen en met prachtige dromen voor het baby'tje.


Na een tijd van gezamenlijk gebed en lofprijzing luisteren we naar de eerlijke en wijze woorden van Veronica, die ons inspireert en uitdaagt om trouw te zijn aan het dagelijkse gebed, ook, en vooral, als jonge mama's te midden van de drukte en vele noden van onze gezinnen. Elke dag even bij Hem verpozen, naar hem luisteren en met hem praten, opdat ons leven uit Hem mag voortvloeien en door Hem gevoed worden. Veronica getuigt ook van de kracht van het tongengebed, de Heer kan grote dingen doen wanneer we de Heilige Geest toelaten in ons, door ons en voor ons te bidden.


Alvorens over te gaan tot de “core business” van de avond, het bidden over Priscilla en de baby, vertelt ze ons over hoe ze haar zwangerschap heeft ervaren en voor welke noden ze graag heeft dat we bidden. Maarten en Priscilla staan vlak voor de verhuis naar hun nieuwe woning in Wilsele, en dat met een hoogzwangere mama en kleine Emma om voor te zorgen! Haar persoonlijke getuigenis raakt ons diep en het gebed dat ze bidt voor haar kinderen is er één die we allemaal mogen bidden voor onze kinderen en geliefden:


Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven om Hem echt te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen en overgroot zijn macht over ons die geloven, Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemelen.

Efeziërs 1:17-20


We eindigen de avond met een leuke babbel en een buffet vol lekkers. Het was een rijke avond waarin de Heer vrijgevig was met zijn woord en zijn bemoediging.

Dank U Vader!

No tags yet.
bottom of page