top of page

pharos

Studenten

outreach

Pharos, onze studentenoutreach is gelokaliseerd in het Leo XIII seminarie in Leuven. Pharos bestaat om studenten in Leuven te helpen de roeping van God in hun levens te ontdekken. Het biedt een omgeving waar ze kunnen beantwoorden aan de uitdagingen die deze roeping met zich meebrengt.

Leven als gemeenschap

Enkele van onze Pharos-studenten leven samen in een mannen- of vrouwenhousehold. Dit is een geweldige manier om vriendschappen voor het leven uit te bouwen, door het delen van maaltijden, samen te studeren, door samen te bidden.

De voorbije jaren hebben meer dan 50 verschillende studenten hun leven gedeeld in zo’n Pharoshouseholds en velen van hen dienen ook in hun kerk op verschillende manieren.

“Leven in household heeft me veel geleerd, over mezelf, over omgaan met anderen, over christelijke gewoonten in het dagelijkse leven… en het was een leuke tijd…”

Lofprijzing & Vorming

We komen als Pharos samen op maandagavond in onze Pharos Lounge. Soms zijn we gefocust op het prijzen van de Heer, op andere momenten leren we over het dieper beleven van ons christelijk leven.

“Ik herinner me mijn studententijd als vreugdevol, maar het was ook een bewogen tijd met alle beslissingen voor de toekomst die voor me lagen. Pharos was hierin een grote steun voor mij en bood me stevige christelijke relaties die me hielpen om gefocust te blijven op wat écht belangrijk is in het leven…”

Missie

De christelijke boodschap is zeer relevant in deze tijd! Elk jaar proberen onze Pharos-studenten uit te reiken naar andere studenten die soms al iets over christelijk geloof weten, maar nog geen echte ontmoeting gehad hebben met God. Dit gebeurt via verschillende soorten activiteiten maar meestal gewoon via het delen van ons dagelijks leven. Hierdoor nodigen we anderen uit om naar onze bijeenkomsten te komen en zo de God te leren kennen die verlangt om in onze levens betrokken te zijn.

 

Pharos is deel van het Kairos Network, dat universiteitsoutreaches ondersteunt over geheel Europa en in het Midden Oosten.

Meer informatie: http://pharos-leuven.be of https://www.facebook.com/pharosbelgium/

bottom of page