top of page
Easter2020.JPG
DSC_0082.JPG
Tony & Laura.jpeg
zalig pasen hilda.jpg

Deze vastentijd met de verplichte afzondering was voor mij een zeer gezegende tijd. Ik had meer tijd om te bidden en mij te bezinnen en zo op een bijzondere wijze naar Pasen toe te leven. En toch had ik geen tijd teveel. Had veel telefonisch contact met familie en andere mensen. Soms zelfs wat te veel en belden er twee telefoons tegelijk die dan wel eens een gezamenlijk gesprekje met drieën werd, ook leuk!

Ik ervaar het als een heel speciale vastentijd, met de Heer heel nabij. Ik ben er zéér dankbaar voor!

Hier in de parochie hadden we elke zondagmorgen anderhalf uur aanbidding die eindigde met een geestelijke communie, een lofgebed, angelus en Zegen, en nog wat liederen en ook biechtgelegenheid. Zeer gezegende tijd !

Ik wens alle zussen en broers een Zalig Paasfeest!! Alleen met de Heer, of in familie! Laat ons allen in vreugde en met een dankbaar hart de Opstanding van de Heer vieren en ook speciaal onze zieken aan God
aanbevelen en hun genezing vragen.

Veel liefs van

Hilda

Frank & Trui Easter 2020.JPG
Collet%20Easter%202020_edited.jpg
Happy Easter from the Collets!

Deze foto, genomen in februari, doet me denken aan de Heer die door zijn sterven en verrijzen, de brug IS tussen hemel en aarde.


Zalig Pasen voor jullie allen!


Ik hoop jullie binnenkort allen te mogen begroeten.


Liefs,
Maïté

Dit jaar hebben we de kruisweg met de kinderen anders aangepakt. Om beter uit te leggen dat Jezus hier werkelijk op aarde was hebben we Jeruzalem gezocht op de wereldbol en samen een kaart van Jeruzalem geknutseld.
Alle belangrijke plaatsen uit het Passieverhaal hebben we samen ontdekt.
De kinderen vonden het superleuk en ook wij als ouders hebben veel bijgeleerd. 
Vincent zijn reactie was "mama; dit is echt gebeurd!". En weet dat hij iemand is die moeilijk te overtuigen is! :-)

We wensen aan iedereen een Zalig Pasen!

Jasper & Adriana,

Vincent, Helena

Tijdens de vasten worden we aangemoedigd om ons toe te leggen op gebed, vasten/onthechting en het geven van aalmoezen. Deze vasten realiseerde ik mij dat dit eigenlijk een uitnodiging is om ons meer open te stellen voor de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde.

 

Als ik me meer toeleg op gebed en de relatie met God, dan vereenzelvigt mijn kijk op de dingen zich meer met hoe God naar de dingen kijkt. Groeien in geloof, is dat niet net groeien in het kijken doorheen de ogen van God?

 

Als ik me toeleg op vasten en onthechting, dan besef ik pas hoezeer mijn hoop en vertrouwen geworteld zijn in aardse dingen, die op zich goed zijn, maar die zo gemakkelijk verworden tot onbetrouwbare afgoden, tot erzats-producten voor de enige ware rots waarop onze hoop zich veilig kan verankeren. De onzekerheid rond de corona-crisis alsook de reorganisatie van de dienst waarin ik werk, deden mij beseffen hoe snel zekerheden als maatschappelijke stabiliteit of een vaste rol in een project op het werk op losse schroeven kunnen komen te staan.  

 

Als ik stilsta bij de uitnodiging om vrijgeviger te zijn op financieel vlak, dan besef ik hoeveel meer ik ontvangen heb dan financiële middelen alleen, en dat ik uitgenodigd word om in het voetspoor van Jezus niet in de eerste plaats mijn geluk te zoeken, maar het geluk van de andere. Als ik mij daarbij wortel in God, die de bron van liefde zelf is, dan mag ik erop vertrouwen dat als ik liefde en geluk wegschenk, het reservoir van liefde en geluk waarover ik beschik niet zal drooglopen maar alleen verder zal aangroeien.

 

Geloof, hoop en liefde, ze hebben op een speciale manier reliëf gebracht in mijn vastentijd. Ik heb in deze tijd meer dan ooit beseft hoever weg ik nog sta van waar God mij toe roept op dit vlak. 

 

Emmanuel Van der Stuyft

IL  EST  RESSUSCITÉ  !

 

Chantons :

 

A l’Agneau de Dieu soit la Gloire,

A l’Agneau de Dieu la Victoire,

A l’Agneau de Dieu soit le Règne,

Pour tous les siècles des siècles,

AMEN !

 

(Ap.5, 12-13)

 

A vous tous, Frères et Soeurs,

une belle fête de Pâques !

 

En union de prière,

 

Micheline 

Hey :)

 

Here you can see us having our good Friday dinner 

blessed Easter from the Pharos household!

 

This lent has been more challenging than normal but also in some ways more blessed. We had some very strong times of intercession and prayer and felt God's presence.

Also from the students around us, we see more openness towards God and his goodness.

We got the sense that especially for non-Christians this time can be an opportunity to invite Jesus into their lives. Two days ago we got asked for a meditation for Easter (from a non-Christian) because they want to celebrate but don't know how to do it. So there is a lot of hope for significant change.

 

Big blessings from our side, we keep praying for the community. Especially for those who are sick, but also for us as a community that we can focus on God's goodness even (and especially) in times like today. 

 

from right to left (Paul, Taeha, Bryan) 

Zalig Pasen broeders en zusters!

Wij hebben ervan genoten om de afgelopen weken meer tijd samen met onze kinderen te kunnen doorbrengen en samen bewust toe te leven naar Pasen!

We danken de Heer voor deze speciale tijd, overgoten met stralend weer...

We hopen dat het goed gaat met jullie!

 

Tot binnenkort!

Sam & Kim

Joachim, Esther, Hannah

Beste broeders en zusters,

Van een vriendin kreeg ik gisteren deze beklijvende foto met de ondertitel:

'Het kruis van zoveel lijdende medemensen zo waardig gedragen en gesteund door al onze prachtige mensen in de zorg.' 

Gods milde zegen en bescherming!

Van harte,

Mia

bottom of page