top of page

And then I heard

And then I heard a loud voice say:

Behold the dwelling of God is

among you today!

And He shall wipe away your tears,

there'll be no mourning, or crying

or pain, or death anymore!

 

Hallelujah! Hallelujah!

For the Lord God Almighty,

Omnipotent, reigns!

Our mighty God! Our risen Lord!

All the glory, and honor, and power

are yours evermore!

 

Een luide stem klonk van de troon:

Ziedaar hoe God bij zijn volk woont en bij hen verblijft!

Hij troost wie treurt, droogt elke traan,

er zal geen rouwklank, geen droefheid,

geen pijn en geen sterven meer zijn!

 

Alleluia! Alleluia!

Want de Heer God,

de machti-ge koning, regeert!

Almachtige God! Verrezen Heer!

Alle glorie en eerbied en sterkte
zijn eeuwig bij hem.

Don Austin © 1979

bottom of page