top of page

ACTIVITEITEN

& kalender

Jeruzalem is zoals een grote familie – we komen regelmatig samen en hebben geregeld contact met elkaar. Hierdoor zien we elkaar minstens één maal per week: op onze maandelijkse gemeenschapsbijeenkomst, in onze tweewekelijkse mannen- of vrouwendeelgroepen waar we onze levens met elkaar delen en natuurlijk in onze missie-activiteiten die hieronder beschreven staan.

Connect

Onze lofprijsavond, die maandelijks op vrijdagavond doorgaat, is erop gericht jonge mensen samen te brengen om vriendschappen op te bouwen, om mensen te sterken in hun geloof en om God te prijzen.

'Jerusalem Sunday'

Op deze bijeenkomst kan je de gezinnen van Jeruzalem ontmoeten. We starten met een katholieke eucharistieviering, erna lunchen we samen en nemen we een korte tijd van lofprijzing voor jong en oud.

Pharos Studenten Outreach

Sinds meer dan 10 jaar reiken we uit naar studenten in Leuven…

“Onze vrouwendeelgroep is geweldig… Jezus’roeping om een leerling te zijn is een levenslang project. Ik ben gegroeid als persoon door het delen van mijn leven met andere vrouwen, door de ondersteuning van de andere vrouwen en soms ook door hun uitdagend voorbeeld!”

“Samenkomen met een paar families op Zaterdagavond is altijd een hoogtepunt voor mij. We openen klassiek de Dag des Heren samen door een aantal gebeden en erna delen we een lekker maal. De kinderen houden ervan!”

“Dichtbij elkaar wonen is geweldig – er zijn ongeveer 10 huishoudens – jonge gezinnen of alleenstaanden – allemaal in de omgeving! Weten dat je altijd ergens terecht kan voor praktische hulp of om een maaltijd te delen is een zegen. Het is een geweldige manier om elkaar te steunen, zeker wanneer je kleine kinderen hebt.”

“Voor mij is de maandelijkse lofprijzing de plaats om de Heer te loven en te prijzen samen met mijn Jeruzalemfamilie…”

bottom of page